Imóveis:

Ref. {{ myproperty.nr_ref }} {{ PascalCase(myproperty.ds_tipo) }}

{{ PascalCase(myproperty.ds_title) }}
{{ PascalCase(myproperty.ds_descricao) }}
Valor Condomínio: {{ myproperty.vl_condo_formatted }}
Valor Iptu: {{ myproperty.vl_iptu_formatted }}

  • {{ myproperty.nr_dorms }} Quartos
  • {{ myproperty.nr_bathroom_qty }} Banheiros
  • {{ myproperty.nr_garagem }} Garagens
  • Au.{{ myproperty.ds_area_util }} m2    Ac.{{ myproperty.Terreno }} m2